DANH MỤC SẢN PHẨM

 • Nguồn máy tính Xigmatek X-POWER III 450 - 400W EN45969

  Nguồn máy tính Xigmatek X-POWER III 450 - 400W EN45969

  0

  Công suất : 400W Quạt hệ thống : 12cm Fan * 1 Hiệu suất 85% Tuổi thọ 100,000 giờ Kích thước 150 x 85 x 140(mm) Output: +12V 27A (324W) CỔNG KẾT NỐI: 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E 6+2pin * 1 / SATA * 4 / Molex 4pin * 2
  Nguồn máy tính Xigmatek X-POWER III 450 - 400W EN45969 0
 • Nguồn máy tính Xigmatek X-POWER III 450 - 400W EN45969

  Nguồn máy tính Xigmatek X-POWER III 450 - 400W EN45969

  0

  Công suất : 400W Quạt hệ thống : 12cm Fan * 1 Hiệu suất 85% Tuổi thọ 100,000 giờ Kích thước 150 x 85 x 140(mm) Output: +12V 27A (324W) CỔNG KẾT NỐI: 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E 6+2pin * 1 / SATA * 4 / Molex 4pin * 2
  Nguồn máy tính Xigmatek X-POWER III 450 - 400W EN45969 0
 • Nguồn máy tính Xigmatek X-POWER III 350 - 250W EN45952

  Nguồn máy tính Xigmatek X-POWER III 350 - 250W EN45952

  400.000

  Công suất : 250W Quạt hệ thống : 12cm Fan * 1 Hiệu suất 78% Tuổi thọ 100,000 giờ Kích thước 150 x 85 x 140(mm) Output: +12V 17A (204W) CỔNG KẾT NỐI: 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 1 / PCI-E 6+2pin * 1 / SATA * 3 / Molex 4pin * 2
  Nguồn máy tính Xigmatek X-POWER III 350 - 250W EN45952 400.000